Засідання педагогічної ради

«Аналіз результатів ЗНО -2019»

22 жовтня в закладі відбулася педагогічна рада «Аналіз результатів ЗНО -2019». Педагогів було ознайомлено з нормативно-правовою базою проведення ЗНО – 2020, опрацьовано основні аспекти Стратегії розвитку освітніх оцінювань у сфері загальної середньої освіти в Україні до 2030 року. На педагогічній раді було зроблено глибокий аналіз якості знань учнів 11 класу, які брали участь в ЗНО-2019, обговорено форми роботи з підготовки до ЗНО, проведено моніторинг результатів ЗНО за три останні роки. Рішенням педагогічної ради було визначено шляхи підвищення ефективності підготовки учнів до ЗНО - 2020.

/Files/images/nov_19-20/ЗНО.jpg

Педагогічна рада

23 листопада 2018 року педагогічний колектив Андріївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 взяв участь у засіданні педагогічної ради на тему: "Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі".

Метою засідання було зробити знання про учнів більш різнобічними та об’єктивними, визначити причини виявлення ускладнень при у роботі з ними, виробити нові підходи до виховання і навчання в умовах гуманізації та соціалізації, способи впливу вчителів та учнів на процес соціалізації, розробити програму педагогічної допомоги учням.

Форма проведення засідання було обрано - консиліум. Таким чином вчителі мали змогу дійти консенсусу стосовно всіх питань висвітлених у порядку денному та одноголосно прийняти рішення педради.

Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі - актуальне питання сьогодення, тому що цей процес відбувається нерозривно із вихованням та навчанням.

Соціалізація — процес інтеграції індивіда в суспільство, у різноманітні типи соціальних спільнот (група, соціальний інститут, соціальна організація) шляхом засвоєння ним елементів культури, соціальних норм і цінностей, на основі яких формуються соціально значущі риси особистості.


/Files/images/novini_2019/Слайд6.JPG

На порядку денному розлянули такі питання:

1. Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі.

До 20 хв., Шелест Ю.Р., педагог-організатор, презентація

2. Звіт творчої групи на основі розробленої моделі соціалізую чого простору:

2.1. Роль класного керівника у забезпеченні успішної соціалізації учнів у ранньому підлітковому віці.

До 5 хв., Шелест Л.А., класний керівник 6-А класу, голова м/окласних керівників, учитель біології, презентація

2.2. Соціалізація дітей молодшого шкільного віку.

До 5 хв., Обух А.В., класний керівник 4-А класу, презентація

2.3. Роль учнівського самоврядування у соціальній адаптації школярів.

До 5 хв., Шелест Ю.Р., педагог-організатор, презентація

2.4. Урок – соціальна система передачі навчальної інформації.

До 5 хв., Бардакова Т.С., учитель української мови та літератури,класний керівник 10 класу, презентація

2.5. Роль гурткової роботи у соціалізації школярів.

До 5 хв., Пугановська В.С., класний керівник 5-А класу, вчитель хімії, керівник гуртка «Юні екологи», презентація

2.6. Національно-патріотичне виховання, як фактор впливу на процес соціалізації особистості.

До 5 хв., Грицюта В.Ю, класний керівник 6-Б класу, вчитель історії, керівник шкільного музею, презентація

3. Про оцінку освітнього середовища, яке впливає на процеси соціалізації в школі (результати анкетування)

До 5 хв., Дуб О.І., практичний психолог, класний керівник 5-Б класу

Творчою групою була створена модель діяльності школи, яка включає в себе декілька компонентів, а саме: соціалізація освітнього процесу (уроки, гуртки, позакласні виховні заходи), використання можливостей шкільного музею бойової слави, класних кімнат із куточками народознавства та історією школи, шкільне самоврядування, взаємодія з батьками, будинком культури, дитячим садком, селищною радою, бібліотекою.

Як результат – це комплексне, системне виховання громадянина не тільки у школі, а й поза її межами.

/Files/images/novini_2019/Слайд20.JPG

В ході проведення педагогічної ради вчителі брали активну участь в інтерактивних вправах: обмін досвідом «А я роблю так…», консиліум «Підліток і соціум», творчий аукціон «Нам не вистачає…».

Засідання педагогічної ради пройшло в піднесеному настрої, теплій обстановці. Учасники ухвалили рішення стосовно питання, що обговорювалося на педагогічній раді - консиліумі, отримали позитивні результати від очікуваного, наприкінці педагог-організатор, Шелест Ю.Р. подарувала буклети "Які якості, здібності та вміння допомагають людині жити повноцінним та самостійним життям?".

/Files/images/novini_2019/Буклет.jpg/Files/images/novini_2019/Буклет1.jpgПедагогічна рада

24 листопада 2017 року в Андріївській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 відбулося засідання педагогічної ради на тему: «Шляхи реалізації в Андріївській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Концепції національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в контексті викликів сучасності».

На порядку денному розглядалися такі питання:

1. Про виконання рішень попередніх педагогічних рад.

2. Про шляхи реалізації в Андріївській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Концепції національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в контексті викликів сучасності.

3. Про формування національної свідомості учнів на уроках української мови та літератури.

4. Про систему роботи з національно-патріотичного виховання учнів через роботу шкільного Музею бойової доблесті та слави.

5. Про формування в учнів початкових класів громадянських якостей у навчально-виховному процесі.

6. Про формування у школярів високої громадянської активності та національної свідомості в позаурочній діяльності.

7. Про виховання в учнів любові до рідної землі, її історії та збереження історичної пам’яті як важлива умова розвитку свідомого громадянина.

8. Психологічні засади патріотичного виховання учнів (результати анкетування)

Зіборова О.І., вчитель української мови та літератури, прозвітувала про стан роботи над довготривалим загальношкільним проектом «Український вимір» та зауважила, що підготовчий та конструкторський етапи завершені, розпочинаємо роботу над наступним етапом – технологічним, тобто створенням самого проекту.

Шелест Ю.Р., педагог-організатор, висвітлила основні напрямки, за якими реалізується Концепція та наголосила на тому, що необхідно ще більше урізноманітнювати шляхи та заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.

Всі доповідачі якомога глибше висвітлили питання національно-патріотичного виховання в навчально-виховному процесі закладу, проілюструвавши свої доповіді презентаціями із світлинами заходів.

Дуб О.І., практичний психолог, проаналізувала анкетування учнів «Як ви розумієте зміст терміну «патріотичне виховання»?», де зауважила, що всі учні вважають себе патріотами і готові захищати свою батьківщини, також майже всі респонденти відповіли, що патріотичне виховання необхідно розпочинати з раннього дитинства.

Рішенням педагогічної ради було наступне:

1. Провести технологічний етап загальношкільного довготривалого проекту «Український вимір» (січень2017 р. - січень 2019 р.)

2. Розробити рекомендації вчителям щодо урізноманітнення шляхів і форм реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді Андріївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1.

3. Провести декаду патріотичного виховання, враховуючи розроблені рекомендації.

4. Провести вихідне анкетування учнів та вчителів Андріївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 «Як Ви розумієте зміст терміну «патріотичне виховання»?»

Засідання педагогічної ради пройшло в піднесеному настрої, теплій обстановці. Аналізуючи роботу вчителів над вправами «Голос країни» та «Гора» наприкінці засідання, можна сказати, що педагогічний колектив отримав задоволення від роботи в групах та отримав очікувані результати від роботи ради.

/Files/images/novini_2018/SAM_2802.JPG/Files/images/novini_2018/SAM_2807.JPG/Files/images/novini_2018/SAM_2834.JPG

Педагогічна рада

В Андріївській ЗОШ І-ІІІ ступенів пройшло засідання педагогічної ради на тему: «Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності школярів у підвищенні рівня якості знань учнів та розвитку їхньої творчої активності».

Мета педради: забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу, визначення способів розв'язання проблем педагогічної практики; розроблення заходів з поліпшення навчально-виховного середовища; активізації діяльності колективу у використанні ролі контролю, оцінювання та стимулювання навчальної діяльності, у підвищенні її результативності та розвитку творчої активності учнів, визначення шляхів підвищення ефективності кожного уроку в контексті застосування інноваційних технологій, вивчення перспективного педагогічного досвіду.

Питання досить актуальне, оскільки, не зважаючи на те, що в педагогіці і методиці проведено багато досліджень з контролю та оцінки знань учнів, проблема організації контролю та об’єктивної оцінки знань залишається.

Педраду проведено у вигляді консиліуму, під час якої у кожного з учасників педагогічної ради була можливість висловити свою точку зору з даного питання, а вчителі – члени творчих груп поділились власним досвідом роботи з питань:

1.Роль любові і поваги до дитини в органічному поєднанні з вимогливістю до неї у процесі контролю та оцінювання знань. Доброзичливість і психолого-педагогічний такт у процесі контролю навчальної діяльності учнів.

2.Дотримання принципу об’єктивності оцінювання. Здійснення індивідуального підходу до школярів у процесі контролю і стимулювання навчальної діяльності учнів.

3.Роль та значення почуття відповідальності за виставлену оцінку. Причини формалізму в здійсненні контролю за навчальною діяльністю учнів.

4.Оцінювання роботи учня вчителем. Від чого залежить його дієвість. Оцінювання як мотив у навчанні.

5. Основні види контролю за рівнем навчальних досягнень учнів початкових класів, їх ефективність та роль у підвищенні якості знань

6. Підготовка учнів до ДПА та ЗНО. Робота над повторенням основних питань, які закладені в програмах тестування з навчальних предметів

В ході проведення педагогічної ради вчителі брали активну участь в інтерактивних вправах: «Мозковий штурм», »Мікрофон», грі на імітацію навчального процесу тощо. Учасники засідання ухвалили рішення стосовно питання, що обговорювалося на педагогічній раді - консиліумі.

/Files/images/ped_rada/SAM_7047.JPG /Files/images/ped_rada/SAM_7049.JPG/Files/images/ped_rada/SAM_7057.JPG

/Files/images/ped_rada/SAM_7031.JPG /Files/images/ped_rada/SAM_7036.JPG /Files/images/ped_rada/SAM_7040.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 3378